|

Varovanje osebnih podatkov

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Zbiranje osebnih podatkov 

Z izpolnitvijo obrazca kupec dovoljuje, da podjetje Červa kot upravljalec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje, hrani in posredouje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Osebni podatek je informacija, ki vas identificira: vaše ime, priimek, telefon, elektronski ali navadni naslov. Poleg podatkov, ki jih kupec vnese ob izpolnitvi pristopnega obrazca, se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: naziv artikla, količina artikla, enota mere, šifra artikla, cena na enoto mere, vrednost nakupa, čas nakupa, številka dokumenta o nakupu – računa, ugodnosti: stanje/unovčene/izdane, popusti doseženi z nakupom s kartico zvestobe na posameznem artiklu.

 

Dobnik Trade d.o.o., zbira vaše podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa, nakupa na podagi zahteve poslane na sedež podjetja, nakupa v Maloprodajnem centru Červa, naročila kuponov, e-kuponov ter naročilu na e-novice, ostale e-publikacije, v primeru ankentiranja, nagradnih iger in podobnih aktivnosti. Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.cervaslovenija.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov (naročilo kuponov ali e-kuponov, naročila na e-novice), ki se lahko uporabljajo za drugačne namene.

 

S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Dobnik Trade d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletne tregovine www.cervaslovenija.si in podjetja Dobnik Trade d.o.o., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

 

Varovanje osebnih podatkov 

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta ali na drug, zgoraj opisan način, v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Dobnik Trade d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo (direktive EU 95/46/EC, 2002/58/EC in sporazumi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). 

 

Uporabnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1.

 

Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. 

 

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

 

Podjetje Dobnik Trade lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje poslovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

 

O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora podjetje Dobnik Trade d.o.o uporabnika na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.cervaslovenija.si 

 

ODVEZA ODGOVORNOSTI 

 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. 

 

Podjetje Dobnik Trade d.o.o., ni odgovorno za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij prav tako pa tudi ne za primere, da dostop in uporaba informacij na teh spletnih straneh ni mogoča.

 

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Prepovedano je kopiranje besedila in slik brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Dobnik Trade d.o.o.

 

 

PRITOŽBE IN SPORI 

 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se pošlje pisno na sedež podjetja, Dobnik Trade d.o.o., Kolodvorska 35, 2310 Slovenska Bistrica. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

 

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. 

 

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost spora kupca, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.